„Czas i sztuka” (1-2/2)

Krótki tekst o związkach sztuki i czasu.

"Czasomierz nie jest czasem.
Dzieło sztuki nie jest sztuką.
[...]
Tylko wieczność i Bóg bronią się przed czasem. Sztuka jest neutralna. Ażeby doznać jej trzeba chcieć. Dzieło ma to ułatwiać. Na końcu tego procesu jest piękno. Piękno jest w prawdzie. Prawda dzieła jest w jego zgodności z czasem"