„Dźwiękom przywrócić znaczenie”, ok. 2001 (1-4/4)

Tekst referatu wygłoszonego 8 maja 2002 roku w CSW w Warszawie w ramach cyklu Anatomia Sztuki.

"XX wiek miał dwie Reformacje: ruch Dada i Ruch Konceptualny. Obie zostały zgniecione przez kontrreformacje: Dada przez realizm mieszczański, Konceptualizm przez Neue Wilde zwane u nas „malarstwem dzikich” i pseudofilozoficzny postmodernizm"