„3 Inwencje dwugłosowe”, ok. 1998 (1-3/3)

"Naiwna dydaktyka, rozprawka teoretyczna, czy już dzieło"

Projekt operacji nadawczej, polegającej na zestawianiu dwóch różnych "pasm informacji".

 

Inwencja 1. - zestawienie programu telewizyjnego i cytatów z wydanego w 1997 roku tłumaczenia książki Martina Heideggera "Drogi lasu".

"Zetknięcie się dwóch zupełnie różnych wyobrażeń. Zakłócanie czegoś czymś może stworzyć nową wartość"

 

Inwencja 2. - zestawienie dwóch różnych momentów odczytania tekstu "Monsieur Butterfly".

"Zasada kanonu ma uskok tektoniczny. Ten sam tekst czytany w dwóch innych czasach"

 

Inwencja 3. - zestawienie nowego i starego języka.

"Koniec epoki Wieży Babel"

Ocena rzeczywistości dokonana w starym języku: "Słowo ciałem się stało, się pomyliło, ciało w słowo się wciągnęło, kupę śmieci zostawiło" zostaje wprzęgnięta w szereg zakłócających komunikację "Eeeee", imitujących "zacinanie się" mówcy - co wyznaczać ma moment konstytuowania się nowego, uniwersalnego języka.

Planszę z tekstem "skromnej oceny rzeczywistości artystycznej" Borowski podarowuje "nadprzyjacielowi" Jerzemu Ludwińskiemu w czasie akcji "Monsieur Butterfly" w warszawskiej Galerii Działań w 1998 roku.