„Czyżby nowa wieża Babel?”, 1976 (1-4/4)

Odpowiedź na referat Alicji Kępińskiej „O niemożności porozumienia się”, wygłoszona podczas organizowanego przez Andrzeja Matuszewskiego spotkania „Artycypacje” w lutym 1976 roku w Dłusku, następnie opublikowana w kwietniowym numerze „Literatury”.