Szkic do „Studia Emocjonalnego Światła i Dźwięku”, Galeria EL, Elbląg 1970 (1-1/1)

Szkic do "Studia Emocjonalnego Światła i Dźwięku", nieukończonej instalacji Włodzimierza Borowskiego w budynku dawnej katedry w Elblągu.

„Przed III Biennale zjawił się u mnie Gerard (Kwiatkowski) informując mnie, że mogę zrealizować swój pomysł, z przed przeszło dziesięciu lat, stworzenia Studia Emocjonalnego Światła i Dźwięku, z pewnym mechanizmem świetlno – dźwiękowym. Oddaje mi prezbiterium i boczną salę do wyłącznej dyspozycji zapewniając wszelką pomoc.”
(Włodzimierz Borowski "Osiemnaście lat temu podłączyłem się do układu artystycznego...", 1973)