„Sztuka a kultura - czyli postawa a pozycja”, 1977 (1-8/8)

Referat wygłoszony podczas organizowanego przez Andrzeja Matuszewskiego sympozjum „relARTacje” w lutym 1977.

"Komunikat ten jest aktem represji w stosunku do ludzi lekceważących fakt istnienia antynomii pojęć:

SZTUKA - KULTURA, POSTAWA - POZYCJA

W pierwszej parze pojęć - KULTURA jest formą nacisku na sztukę, w drugiej tym samym jest POZYCJA.

Jedyne słuszne łączenie tych pojęć to:

SZTUKA - POSTAWA, KULTURA - POZYCJA

Istnieje natomiast absolutna i niezaprzeczalna sprzeczność między tymi parami pojęć"