„Wyznanie V”, 1975 (1-11/11)

Tekst referatu wygłoszonego na zamkniętym sympozjum "Interwencje", organizowanym przez Andrzeja Matuszewskiego w Pawłowicach w 1975 roku.
„Artysta to nie zawód. To cecha, pewna predyspozycja człowieka, umiejętność ‘odbicia się’, umiejętność zbliżenia się do górnych warstw bytu” - twierdził Borowski, rysujac na tablicy schemat ilustrujący proces oddalania się człowieka od sztuki, w którym największą rolę odgrywają instytucje i wymogi rynku sztuki.

Wystąpienie to wywołało kontrowersje i ożywioną debatę wśród zebranych artystów i krytyków. W dyskusji udział wzięli m.in. : Andrzej Pawłowski, Stanisław Fijałkowski, Maciej Gutowski i Andrzej Matuszewski.