„Fakty I”, 1970 i „Fakty II”, 1971

„Z człowieka został jeszcze autor. Jak z tym rozprawić się. Na plener w Osiekach wysyłam fotogram Fakty I, na którym jest kilkanaście moich podpisów, za każdym razem inne imię. Na sympozjum Złotego Grona dodaję drugi identyczny fotogram tylko w negatywie”

(Włodzimierz Borowski, Pole Gry, Warszawa 1972, s.7)