VI Pokaz Synkretyczny \"Miejsce\", Muzeum Sztuki Aktualnej, Wrocław 1967 (1-6/6)

„Pokaz w Muzeum Sztuki Aktualnej. Miejsce w przestrzeni ze zwieszającymi się nićmi, stół i krzesło o niego oparte na znak, że zarezerwowane"

(Włodzimierz Borowski, Pole Gry, Warszawa 1972, s.7)

 

"We wrocławskim ratuszu artysta wykonał specjalne białe wnętrze o wysokości przeciętnego człowieka. Wyglądało ono jak scena, otwarta od strony publiczności. Tu, gdzie na scenie znajduje się kurtyna, zwisały białe nitki, lekko falujące pod wpływem prądów powietrza. Na środku pomieszczenia stał biały stolik i oparte o niego krzesło. Tu najważniejsza była nieobecność tego, na kogo czekało to miejsce. W świetle reflektora odbywał się milczący spektakl, za zasłoną z białych nitek"

(Jerzy Ludwiński, Włodzimierz Borowski - podróż do świata nieskończonych małości, wstęp do katalogu Ślady, Warszawa 1996)