Obrazy (1956-1958) (1-48/48)

„W latach 1956-1958 powstają prace nazywane obrazami, mające częste tytuły literackie. Tytuły te powstawały zawsze po ukończeniu prac, a nie zawsze były wymyślone przez ich autora. Prostokąty płyt pilśniowych nie byty ani wycinkiem, ani iluzją jakiejś rzeczywistość. Były kształtem. Coraz bardziej to podkreślały. Często demonstrowały konieczność takiej formy — ale geometria ta narzucona była przez konwencje i nic nie pomogły demonstracje”
(Włodzimierz Borowski, Fragment tekstu Pole Gry, Galeria Współczesna, Warszawa 1972, s.5)