\"Est-etyka. Autoportrety\", BWA Lublin, 1977 (1-24/24)

Dziewięć metaforycznych autoportretów, przedstawionych na sympozjum „relARTacje” w Dłusku w lutym 1977, następnie zaś wywieszonych na wrześniowej wystawie w Galerii Labirynt w Lublinie. Teksty opisują zmieniającą się w ciągu dwudziestu lat postawę twórczą artysty, obrazując przejścia kolejno przez: informel, strukturalizm, sztukę organiczną i kinetyczną, pop-art, environment, happening i konceptualizm. Tytuł „Est-etyka” w największym skrócie wyraża postulowaną przez autora konieczność ciągłego ponawiania wysiłku poszukiwania etyki w estetyce.

"W portretach tych staram się wyciągnąć na powierzchnię obrazu, ujawnić swoją postawę wobec własnego wyobrażenia świata"