IX Pokaz Synkretyczny, Galeria \"A\", Gniezno, 1971 (1-2/2)

"Zaproszenie na IX Pokaz Synkretyczny niejakiego Adama Barańczyka.

To fikcja.

Jak brzeknięcie w strunę.

A i Galeria A przestała istnieć."

(Włodzimierz Borowski, Pokazy Synkretyczne. Po latach. Impresje, 1996)