Wojciech Bruszewski, Muzyka zachowań (1-16/16)

" Bruszewski w pracy "Muzyka zachowań" (1982) skierował obiektyw na samego siebie. Stojący przed kamerą, oświetlony snopem jasnego światła artysta – w ciemnych okularach i czarnym ubraniu – wykonuje chaotyczne ruchy, które wywołują rozmaite efekty dźwiękowe. W filmowej dokumentacji tego działania – zrealizowanego przy użyciu tej samej kamery akustycznej – powstająca muzyka brzmi jak wycie syren alarmowych, które zmieniają wysokość dźwięku, gdy Bruszewski porusza ciałem lub rękami.

Czytaj więcej