Anna Ciba

Anna Ciba – członkini warszawskiego środowiska performerskiego lat 70. i 80. XX wieku.