Przemysław Kwiek (1-1/1)

Przemysław Kwiek.

Urodzony w 1945 roku, rzeźbiarz, autor instalacji, filmów, interwencji, performer, akcjoner i malarz. W latach 1963-1970 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem profesorów Oskara Hansena i Jerzego Jarnuszkiewicza, u którego uzyskał dyplom. W latach 1970-1988 pracował z Zofią Kulik tworząc artystyczny duet KwieKulik, którego działania skupiały się bardziej na procesie tworzenia dzieła sztuki niż na efekcie pracy artystów. KwieKulik zgromadził obszerną dokumentację polskiej neoawangardy lat 70. Od 1987 roku Kwiek pracuje indywidualnie, kontynuując ideowe zdobycze z lat współpracy z Zofią Kulik, a także wprowadza do swojej sztuki nowe elementy. Artysta przywiązuje duże znaczenie zwłaszcza do bezpośredniego reagowania i interweniowania (w formie listów, protestów, akcji) na/w otaczającą rzeczywistość. Podobnie jak w latach działalności KwieKulik, Przemysław Kwiek nadal traktuje wszystkie „życiowe przypadki” jako materiał sztuki Działań, a swoje wystąpienia, określa terminem „appearance”. W latach 90. Przemysław Kwiek powrócił do malarstwa sztalugowego, które – nieklasycznie – również traktuje jako działanie interwencyjne. Artysta znany jest jako organizator i działacz społeczny.