Arti Grabowski (1-4/4)

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie otrzymał dyplom z wyróżnieniem z pracowni multimedialnej profesora Antoniego Porczaka. Artysta otrzymał także dyplom Universidad Castilla la Mancha w Cuence, Hiszpania. Asystent w pracowni profesora Artura Tajbera na krakowskiej ASP. Jeden z najbardziej docenianych artystów performance swojego pokolenia. W trakcie dziesięciu lat działalności artystycznej zrealizował ponad sto akcji i brał udział w najważniejszych festiwalach sztuki performance na całym świecie.