Jerzy Truszkowski (1-2/2)

Jerzy Truszkowski jest malarzem, performerem, twórcą fotografii i filmów, a także krytykiem, kuratorem, autorem publikacji i książek o sztuce.

W 1986 roku uzyskał dyplom Instytutu Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiował też na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Już w pierwszej połowie lat 80. wystawiał swoje prace oraz fotograficzne i filmowe dokumentacje działań zaznaczając swoją obecność w kręgu lubelskiego BWA oraz w środowisku łódzkim i warszawskim.

Czytaj więcej