Krzysztof Wodiczko

Krzysztof Wodiczko artysta-inżynier świadomie łączący pracę artystyczną z projektowaniem dla przemysłu (pracował m.in. w Polskich Zakładach Optycznych), był na przełomie lat 60. i 70. jednym z najoryginalniejszych twórców polskiego neokonstruktywizmu. Wybitny przedstawiciel sztuki konceptulanej lat 70., od lat 80. związany z nurtem sztuki krytycznej. W swoich pracach często wykorzystuje przestrzeń publiczną (m.in. wyświetlając na ścianach budynków projekcie, w których mówi o problemach społecznych i politycznych).