TERESA MURAK (1-1/1)

W styczniu 1989 roku Teresa Murak zrealizowała w Chełmie performans Szuwary. Artystka pieczołowicie wydobywała z rzeki Uherka muł i trawę, które zostały przeniesione do przestrzeni Galerii 72 w Muzeum Ziemi Chełmskiej. Murak rozłożyła na ścianie i podłodze galerii pokaźną ilość materiałów organicznych, które po wyschnięciu obumarły.

Czytaj więcej