Marek Rogulski/Rogulus (1-10/10)

Ur. 1967. Artysta intermedialny, niezależny kurator, muzyk, teoretyk sztuki. Pierwsze udokumentowane działania w przestrzeni publicznej Rogulski zrealizował w roku 1983. W roku 1989 współtworzył grupę Pampers Maxi a następnie grupę Ziemia Mindel Wurm i TNS. W latach 1990/1992 był wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Klub Inicjatyw Społecznych i współprowadził tam Galerię C 14. Od roku 1992 prezes fundacji Tysiąc Najjaśniejszych Słońc /TNS/. Na przełomie lat 80/90 tych współpracował z artystami grupy Tot Art i galerią Wyspa. W latach 1992/1994 współtworzył i był wiceprezesem Fundacji Otwarte Atelier /aktualnie CSW Łaźnia/ gdzie prowadził galerię Auto da fe. W roku 1995 założył w Gdańsku galerię Spichrz 7/Spiż 7, która do roku 2015 działała na Wyspie Spichrzów wraz z Ośrodkiem Badań Przestrzeni Wewnętrznej.

Czytaj więcej