Tadeusz Kantor

Tadeusz Kantor (1915-1990) pojawił się w środowisku warszawskim w połowie lat 60. Był już wówczas znanym artystą, nie tylko ze względu na swoje malarstwo, ale przede wszystkim jako twórca radykalnego w podejściu do praktyki teatralnej teatru Cricot 2. Dla młodych twórców był uosobieniem radykalnej postawy w sztuce. Relacje między środowiskiem młodych krytyków i artystów, przyszłych twórców Galerii Foksal, istniały już na początku lat 60. Na łamach czasopism („Wiadomości plastyczne”, dodatek do „ITD.”, „Projekt”) omawiali oni wystawy i twórczość Kantora.

Czytaj więcej

ZOBACZ TAKŻE