Mirosław Bałka

Rzeźbiarz autor akcji, instalacji i filmów. Studiował na ASP w Warszawie. Jest współzałożycielem formacji artystycznej Świadomość Neue Bieriemiennost. Zadebiutował wprowadzeniem sztuki w sytuacje nieartystyczne, eksponując dyplomową rzeźbę we wnętrzu opuszczonego domu. (Pamiątka I Komunii Św., 1985). W następnym okresie tworzył metaforyczne rzeźby figuralne z juty, sztucznego kamienia oraz kompozycje rzeźbiarskie z betonu (Zła nowina, 1986; Kominek, 1986, Św. Wojciech, 1987). Pod koniec lat osiemdziesiątych zmienił język wypowiedzi artystycznej; przedstawienia figury ludzkiej ustąpiły miejsca kompozycjom złożonym z form antropometrycznych i materiałom o znaczącej symbolice (lastriko, sól, mydło, popiół) i czytelnej warstwie zmysłowej (stal, filc). Czytaj więcej