Włodzimierz Pawlak

Włodzimierz Pawlak.

Urodzony w 1957 roku malarz, performer, poeta, teoretyk sztuki i pedagog. W latach 1980-1985 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Rajmunda Ziemskiego. Od 1986 roku pedagog na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego tejże uczelni. Od 1982 członek Gruppy. Współredaktor wydawanego przez Gruppę pisma „Oj dobrze już”, w którym zamieszczał wiersze, manifesty i teksty odczytów. Aktywny uczestnik niezależnego ruchu artystycznego lat 80. i komentator życia społecznego i politycznego okresu stanu wojennego. Poza twórczością malarską tworzy obiekty-rzeźby ze zużytych materiałów takich jak puszki, nakrętki, gwoździe, które pokrywa farbą.