Performans

Zakładka „Dokumentacje" to swoiste archiwum wydarzeń realizowanych na przestrzeni ostatnich lat w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w ramach programu performansu. 

Oprócz bogatej dokumentacji fotograficznej wydarzeń, znaleźć tu można nagrania dyskusji, wykładów i wyczerpujące opisy problematyk poszczególnych cykli.