Performans i sfera publiczna
Wykład prof. Shannon Jackson

Opierając się na tezach swojej najnowszej książki „Social Works: Performing Arts, Supporting Publics" (Routledge, 2011) Shannon Jackson rozważy zarówno możliwości, jak i problemy, wynikające z próby pogodzenia różnych tradycji eksperymentalnej praktyki artystycznej, teorii społecznej i politycznego zarządzania.

Performans mógłby stać się dla nich wspólną płaszczyzną, ale wyobrażenia na temat jego społecznego potencjału w poszczególnych kontekstach artystycznych oraz systemach politycznych są bardzo różne. Wykład przeanalizuje kluczowe zagadnienia dotyczące próby integracji performansu i teorii społecznej oraz, przywołując różne konteksty sztuki performansu, rozważy kwestie relacyjności, antagonizmu i praktyk publicznych pojawiających się w różnych sferach sztuki.

Zobacz także: