29.10.2016
Performans Romana Stańczaka

Roman Stańczak przygotował dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie nowy performans „29.10.2016”.

Roman Stańczak, rzeźbiarz, artysta wizualny i performansu. Jego radykalne oeuvre i artystyczne postawy przynależą i sięgają korzeniami do jedynej w powojennej Polsce anarchistycznej generacji, wzrastającej w latach 80. i na poczatku lat 90. Mimo klasycyzujących tendencji, prace i performanse Stańczaka uznać należy za czołowe w nurcie „negowania przystosowawczych zachowań, rządzących otaczającą [artystę] rzeczywistością”.

W tym duchu Roman Stańczak zrealizował „29.10.2016”, jeszcze raz podejmując temat cielesności i formy/rzeźby w czasie i w ruchu - rozumianych nie tylko jako idea czy sfera anegdotyczna, ale przede wszystkim jako wyższe plastyczne działanie.

Dokumentacja fotograficzna:

Zobacz także: