Zbigniew Libera (1-8/8)

Archiwum Zbigniewa Libery na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej to zbiór około dwóch tysięcy obiektów z okresu dzieciństwa i młodości tego artysty (czyli od lat 60. do wczesnych 90. XX wieku).
Zgromadzona dokumentacja dogłębnie i szczegółowo przedstawia proces kształtowania się osobowości i krystalizacji głównych obszarów zainteresowań artystycznych, które powracać będą w dojrzałych pracach Libery.

Czytaj więcej