Performans

Strona prezentuje program performatywny Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, na który składają się badania, archiwa i dokumentacje działań artystów, zapisy debat, wykładów i aktualne wydarzenia.

Program performansu realizowany w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest przestrzenią interdyscyplinarnej wymiany i prezentacji najciekawszych zjawisk z pogranicza sztuk wizualnych i performatywnych. To próba uchwycenia emancypacyjnego potencjału tego medium, które uniezależnia teatr od sceny, taniec od muzyki, a sztuki wizualne od ich materialności, a tym samym medium, w którym najwyraźniej wybrzmiewają najważniejsze pytania stawiane dziś w sztuce: o jej przedmiot, materiał, język, ekonomię twórcy i widza, a także – lub przede wszystkim – o jej polityczną skuteczność.

Program ten składa się z: wydarzeń artystycznych, programu badawczego oraz aktywnie budowanego archiwum polskiego performansu, otwartego zbioru pokazującego bogactwo i niejednoznaczną tradycję tego najbardziej niekonformistycznego medium sztuki współczesnej. 

Opisowi problematyki prezentowanych prac i organizowanych wydarzeń zawsze towarzyszy przedstawienie sylwetek artystów/uczestników oraz szerszego kontekstu ich pracy.