Łukasz Jastrubczak (1-1/1)

Łukasz Jastrubczak, artysta sztuk wizualnych, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Niemal od początku swojej działalności artystycznej Jastrubczak odnosi się do języka kina oraz możliwości jakie daje ta forma ekspresji. Język filmu fabularnego próbuje przełożyć na rzeczywistość poza filmową. Inscenizuje w niej sytuacje o podłożu filmowym. Nawiązuje do licznych mitów sztuki awangardowej, do jej badań percepcji oraz do sztuki konceptualnej. W 2013 został uznany za najciekawszego młodego artystę zdobywając pierwszą nagrodę w konkursie Spojrzenia.