Jerzy Treliński (1-1/1)

Jerzy Treliński.

Urodzony w 1940 roku w Szewnej, malarz, grafik, performer, pedagog. Artysta związany z nurtem konceptualnym. Dyplom uzyskał w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) w Łodzi w 1967 roku. W latach 1987-1989 kierował Katedrą Grafiki Projektowej w PWSSP w Łodzi. W latach 1989-1992 był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Wykłada w Akademii Sztuk Pięknych i Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W roku 2005 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2010 roku Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.