Stefan Mula (1-1/1)

Stefan Mula (1924-2007). Urodzony w Ryńsku, zdobył wykształcenie technika dentystycznego. W czasie II wojny światowej jako żołnierz, radiooperator I Korpusu 16 Brygady Pancernej im. gen. Maczka przeszedł jej cały szlak bojowy. W 1953 roku osiadł w Elblągu, gdzie przez ponad 30 lat pracował Miejskiej Przychodni Obwodowej w Elblągu. Będąc z zamiłowania filmowcem, dokumentował życie społeczne i kulturalne Elbląga, działając również w miejscowym Klubie Filmowym Jantar.