Paulina Ołowska

Paulina Ołowska (ur. 1976) zajmuje się malarstwem, fotografią, performansem. Polem jej artystycznych eksploracji są utopie modernizmu, łączy badania nad twórczością artystów XX wieku z własnymi działaniami twórczymi, nadając aktualność ideom, które niesłusznie uznajemy za przegrane lub niemodne. Charakterystycznym wątkiem w twórczości jest u Ołowskiej jest badaniezainteresowanie kobiecychmi postawami w sztuce i poszukiwanie „protoplastek”, stąd jej zainteresowanie m.in. Aliną Szapocznikow i Zofią Stryjeńską.


W latach 1995-96 studiowała w School of the Art Institute of Chicago (SAIC). W latach 1997-2000 studiowała malarstwo i grafikę na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Stypendystka Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Hadze (1988), Centro de Art Communication Visual (Arco) w Lizbonie (1998/1999), Center of Contemporary Art w Kitakyushu (1999/2000) i Rijksakademie van Beeldende Kunsten w Amsterdamie (2001/2002). Mieszka i pracuje w miejscowości Raba Niżna.