C.U.K.T, Piotr Wyrzykowski (1-3/3)

C.U.K.T. czyli Centralny Urząd Kultury Technicznej to projekt grupy gdańskich artystów multimedialnych w składzie: Rafał Ewertowski, Robert Michał Jurkowski, Jacek Niezgoda, Maciej Sienkiewicz, Piotr Wyrzykowski. Najgłośniejszą akcją C.U.K.T.-u było zorganizowanie kampanii wyborczej kandydatki na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Wiktorii CUKT w 2001 roku. Kandydatka była bytem czysto wirtualnym, sterowanym przez program komputerowy o nazwie „Obywatelski Software Wyborczy”. Program dostępny w Internecie był narzędziem, którym wszyscy obywatele mogli tworzyć poglądy polityczne przyszłej prezydentki. Kolejne etapy kampanii przedstawiane były przez grupę w formie wystaw, a w dniu wyborów w Muzeum Sztuki w Łodzi otworzono ekspozycję poświęconą kandydatce kuratorowaną przez Marię Morzuch.