Krzysztof Maniak (1-1/1)

Krzysztof Maniak zajmuje się filmem, fotografią i performansem. Jego sztuka bazuje na działaniach w krajobrazie – m.in. wydeptywaniu ścieżek na polach, budowaniu konstrukcji z gałęzi.