Roman Stańczak (1-1/1)

Roman Stańczak jest rzeźbiarzem, który łączy postawę krytyczną (kojarzoną z pracownią prof. Grzegorza Kowalskiego na warszawskiej ASP) z niemalże mistycznym stosunkiem do rzeczywistości. W rzeźbach, nawiązujących do tradycji ready-made i asamblażu, wykorzystuje pospolite przedmioty, które poddaje na poły absurdalnym, na poły magicznym zabiegom: przewraca „na lewą stronę” czajnik, nicuje wannę czy odziera ze skóry kanapę