Pomarańczowa Alternatywa

Pomarańczowa Alternatywa.

Ruch artystyczno-społeczny, który narodził się we Wrocławiu w latach 80. na fali rewolucji „Solidarności”. W momencie największej aktywności przypadającej na lata 1987-89 obejmował kilka polskich miast (m.in. Łódź, Warszawę, Lublin). Nazwa „Pomarańczowa Alternatywa” pochodzi od tytułu pisma wydawanego przez Ruch Nowej Kultury, hippisowski odłam opozycji powstały w 1980 roku przy Uniwersytecie Wrocławskim. W jego pierwszym numerze Waldemar „Major” Fydrych, uważany później za lidera ruchu, opublikował „Manifest Surrealizmu Socjalistycznego”. Przedstawiona w manifeście koncepcja strajku jako dzieła sztuki znalazła odbicie w późniejszych akcjach Pomarańczowej Alternatywy. Organizowane od 1985 roku akcje uliczne i happeningi operowały absurdem i karykaturą, wyśmiewały reżim przez jego subwersywną afirmację (np. celebrowanie świąt komunistycznych). Symbolem ruchu stały się krasnoludki, początkowo malowane na murach w miejscu zamalowanych napisów antyreżimowych (Fydrych nazywał je „malarstwem dialektycznym”: „tezą jest napis, antytezą – plama, a syntezą krasnoludek”). Ruch stopniowo wygasał po 1990 roku, organizując co kilka lat pojedyncze akcje i happeningi, m.in. w związku z działalnością polityczną Fydrycha.