BAŁDYGA - ONUCH - SZAJNA

Jerzy Onuch.

Urodził się w 1954 roku w Lublinie, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1976 roku wraz z Januszem Bałdygą i Łukaszem Szajną współtworzył grupę „Pracownia Dziekanka” (nazywaną również Bałdyga-Onuch-Szajna). Grupa powstała w reakcji na propozycję Wojciecha Krukowskiego, który jako kierownik galerii „Dziekanka” zachęcał studentów ASP do korzystania ze znajdującej się w jej posiadaniu kamery 16 mm. W 1979 Onuch przejął po Krukowskim kierownictwo galerii i prowadził ją do 1986 roku. Następnie wyemigrował do Kanady, skąd powrócił w połowie lat 90. W latach 1997-2004 był dyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej w Kijowie prowadzonego pod patronatem Fundacji Sorosa. Od 2005 do 2010 roku był dyrektorem Instytutu Polskiego w Kijowie, gdzie wspierał artystów zaangażowanych w pomarańczową rewolucję, zaś od 2010 do 2015 roku dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku.
 

Łukasz Szajna.

Urodził się w 1955 roku, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1976-81 wraz z Januszem Bałdygą i Jerzym Onuchem współtworzył grupę „Pracownia Dziekanka” (nazywaną również Bałdyga-Onuch-Szajna). Od 1979 do 1982 roku pracował w galerii „Studio” w Warszawie, gdzie zajmował się organizacją wystaw i wydarzeń artystycznych. Od lat 90. pracuje jako dyrektor kreatywny w agencjach reklamowych, od 2005 roku prowadzi własną agencję Szajna Studio.