Archiwum Kowalni

Archiwum Kowalni to dokumentacja fotograficzna oraz filmowa prac studenckich i działań w pracowni profesora Grzegorza Kowalskiego, którą prowadzi na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie od 1985 roku. Studentami Kowalskiego były takie osobowości twórcze, jak Jacek Adamas, Paweł Althamer, Katarzyna Górna, Katarzyna Kozyra, Jacek Malinowski, Jacek Markiewicz, Anna Molska, Anna Niesterowicz, Monika Zielińska, Artur Żmijewski i inni.

O wyjątkowości pracowni, której absolwenci w znaczący sposób wpłynęli na obraz sztuki polskiej ostatnich dwóch dekad zdecydowała wyjątkowa metoda dydaktyczna Kowalskiego, nazwana przez niego „dydaktyką partnerstwa”. Metoda ta, kładąc nacisk na indywidualność każdego studenta, stopniowo uniezależnia studentów od autorytetu profesora, zakłada wolność twórczą oraz swobodę wyboru środków wypowiedzi – stąd w pracowni rzeźbiarskiej pojawiły się performans czy wideo.

W Archiwum znajduje się ponad pięć tysięcy slajdów, negatywów i skanów cyfrowych. Szczególne miejsce zajmuje w nim dokumentacja „Obszaru Wspólnego, Obszaru Własnego” – autorskiego zadania realizowanego przez Kowalskiego wspólnie ze studentami od początku lat 80., opartego na procesie pozawerbalnej komunikacji, uczącego interakcji, refleksu i współpracy w grupie. Zawiera ono także m.in. programy pracowni z różnych lat, teksty profesora i studentów, recenzje, komentarze do zadań, egzemplarze efemerycznego pisma „Czereja” wydawanego przez Artura Żmijewskiego, katalogi wystaw i wycinki prasowe.