Andrzej Matuszewski

Andrzej Matuszewski (1924-2008) - malarz, happener, rzeźbiarz, teoretyk sztuki. W 1949 ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, uzyskując dyplom na wydziale malarstwa w pracowni Wacława Taranczewskiego. W 1955 roku współzałożył w Poznaniu Grupę R-55, wraz z Rajmundem Dybczyńskim, Józefem Kaliszanem, Bartłomiejem Kurką, Józefem Stasińskim, Ireną Psarską i Wacławem Twarowskim.

Brał udział w najważniejszych wystawach, sympozjach i spotkaniach artystów polskiej sztuki XX wieku, m.in. w Wystawie Młodej Plastyki Arsenał (Warszawa 1955), "Międzynarodowych Spotkaniach Artystów, Naukowców i Teoretyków Sztuki" (Osieki 1963-1981), ”Sympozjach Złotego Grona" (Zielona Góra1963,1965), I Biennale Form Przestrzennych (Elbląg 1965), "Sympozjum Artystów i Naukowców" (Puławy 1966) i IV Międzynarodowym Biennale Form Przestrzennych "Zjazd Marzycieli" (Elbląg 1971). W 1972 roku wziął udział w artystycznej wyprawie polskich artystów na "Atelier 72", w Richard Demarco Gallery w Edynburgu.

W latach 1964-1969 Andrzej Matuszewski prowadził w Poznaniu jedną z pierwszych niezależnych galerii sztuki w Polsce, Galerię OdNowa, która została zamknięta przez władze w 1969 roku po happeningu Matuszewskiego, „Postępowanie”.
W drugiej połowie lat 70. Matuszewski realizował konceptualne sympozja artystyczne w Dłusku, Pawłowicach i Jankowicach. Od lat 80. wypowiadał się pisząc teoretyczne teksty o sztuce z pogranicza filozofii. Ta sfera twórczości Matuszewskiego wypełnia następujące publikacje: Artykulacje (1993), Aspekty (2004), Refleksje (2006). 

Wystawy indywidualne:
1960 - "Malarstwo na porcelanie", SARP, Poznań
1962 - Galeria "Ziemi Nadnoteckiej"
1963 - "Wystawa rzeźby ceramicznej", Przysieka Stara
1964 - Koszalin
1965 - "Happening", Poznań
1966 - "Happening", Osieki
1968 - "21 przedmiotów', Galeria odNowa, Poznań
1969 - "Postępowanie", Galeria odNowa, Poznań
1970 - "Nobilitacja Ziemi", Wrocław; "Environment", Osieki
1971 - "Dokument czasu i przestrzeni", Opolno; "Ślady czasu", Elbląg
1974 - Galeria 72, Chełm