JAN BERDYSZAK

Jan Berdyszak
Urodził się w 1934 roku w Zaworach, zmarł w 2014 roku w Poznaniu. Rzeźbiarz, malarz, grafik, autor instalacji, scenograf, teoretyk sztuki i pedagog. Studiował rzeźbę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (dziś – Akademia Sztuk Pięknych), gdzie wykładał od 1965 roku. Jego zainteresowania artystyczne skupiały się na zagadnieniu przestrzeni w malarstwie i dążeniu do przełamania konwencjonalnych ram obrazu. W tym celu podejmował malarsko-przestrzenne eksperymenty, sytuujące jego sztukę na pograniczu malarstwa i rzeźby. Inspirował się również filozofią Wschodu, przenosząc na język malarstwa ważne dla niej pojęcia otwartości, nieskończoności, potencjalności itp. Zajmował się również scenografią teatralną, działał na styku teatru i sztuk plastycznych. Od 1990 roku przewodniczył Radzie Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, zasiadał w zespole programowym Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie.