Pracownia Thomas Phifer and Partners zaprojektuje zespół budynków Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa