Nowe prace w kolekcji Muzeum
zakupione w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Nowe prace w kolekcji Muzeum
    Megan Rooney, "S S S w ogrodzie", 2016

W 2018 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej” do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zakupiono 28 dzieł.

Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozbudowywana jest w dwóch obszarach: w relacji do historycznych tradycji artystycznych drugiej połowy XX wieku oraz do nowych tendencji artystycznych, właściwych dla sztuki naszych czasów. Zbiór ten służy kształtowaniu przestrzeni do dialogu, budowania znaczeń i analizy zjawisk zarówno z obszaru sztuki, jak i innych dyscyplin związanych z kulturą współczesną.

Zakup prac to uzupełnienie kolekcji Muzeum o ważne dzieła artystów polskich i zagranicznych, które zwracają uwagę na różne porządki artystyczne XX wieku oraz odzwierciedlają dynamiczny rozwój sztuki współczesnej, jej wrażliwość na nowe tematy, środki wyrazu i interdyscyplinarność.

Nowe prace w kolekcji Muzeum: