Kolekcja

  • Daniel Rycharski, Krzyż, 2017

Tytułowy krzyż to oszczędny krucyfiks wykonany z dwóch kawałków drzewa. Ozdobiony rzeźbionym motywem ruty – symbolem czystości i niewinności – utrzymany jest w stylistyce ascetycznej rzeźby drewnianej. Forma i materiał, z którego wykonano pracę, podyktowane zostały przez tragiczną historię rozgrywającą się w jednej z małych miejscowości w południowo-wschodniej Polsce, gdzie w niejasnych okolicznościach popełniły samobójstwo dwie nastolatki. Jedną z domniemanych przyczyn tej tragedii była łącząca je prawdopodobnie relacja uczuciowa. Drzewo, przemienione przez artystę w rzeźbę, było niemym świadkiem tego zdarzenia, miejscem, gdzie odnaleziono cała. Istotą działania Rycharskiego była chęć przemiany narzędzia, poprzez które odebrano sobie życie, w symbol nadziei. Umieszczenie indywidualnej ludzkiej tragedii w horyzoncie krzyża jako znaku, który pozwala nadać sens niezrozumiałemu cierpieniu. Od pewnego czasu Rycharski konsekwentnie stawia pytanie o to, czy sztuka współczesna może na nowo reinterpretować świat religijnych wyobrażeń, czy może odnaleźć swój głos na temat religii. “Krzyż” to praca reprezentatywna dla tego najnowszego okresu twórczości artysty, który stawia pytania o znaczenie religii w życiu wspólnoty; czy i na jakich zasadach jest inkluzywna, czy może być wykorzystana jako narzędzie do budowania wspólnej tożsamości różnych grup społecznych, na jakich zasadach można odnaleźć emancypacyjny potencjał w tradycyjnych, konserwatywnych zdawałoby się symbolach? Czy radykalna postawa otwartości na inność – definiowaną poprzez klasę, rasę czy orientację seksualną – nie daje się pogodzić z lekturą Katechizmu Katolickiego i tradycją otwartego chrześcijaństwa? Pytanie o wspólnotowość i sposoby jej budowania zajmuje od wielu lat jedno z centralnych miejsc w refleksji nad sztuką współczesną i strategiami artystycznymi. Korzystając z własnego doświadczenia, zdobytego dzięki wieloletniej współpracy z lokalną społecznością w Kurówku, Rycharski stara się stworzyć obiekt, który będzie posiadał potencjał wspólnotowy, pozwalający na działania różnych grup społecznych, które dzieli bardzo wiele. Wokół tego znaku mogą spotkać się różniące się znacznie środowiska, widząc w nim ważne narzędzie dialogu.

 

Rok powstania: 2017
Technika: rzeźba/obiekt
Wymiary: 310×140cm cm

Materiał: rzeźbione drewno
Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Daniel Rycharski
Nr księgi: MSN: 4300-23/2018
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 2018"

Inne prace tego artysty