Kolekcja

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zebrało, od momentu jego założenia w 2005 roku, ponad 1000 dzieł, w tym ponad 670 jednostek inwentarzowych, których jest dysponentem i ponad 340 jednostek inwentarzowych przyjętych jako depozyty.

 

Są to przede wszystkim zakupy zrealizowane w ramach programu MKDNiS „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej” oraz dary i depozyty artystów, osób prywatnych, w tym darczyńców Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz firm. Wiele z prac zgromadzonych w Kolekcji powstało podczas realizowanych przez instytucję wystaw i projektów publicznych. Na zbiory Muzeum składają się także archiwa artystyczne oraz – liczący kilkaset tytułów – zbiór filmów artystów dostępny online, czyli Filmoteka Muzeum.

WYPOŻYCZENIA

UWAGA 
Uprzejmie informujemy, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie do 31 grudnia 2024 roku wstrzymało udostępnianie wszelkich zbiorów muzealnych, w tym Archiwów Artystek i Artystów. Jest to podyktowane przeprowadzką nowego budynku Muzeum oraz koniecznością urządzenia przestrzeni dla publiczności. Przepraszamy za niedogodności, jakie może to powodować.

 


Wniosek o wypożyczenie obiektu ze zbiorów należy złożyć nie później niż 6 miesięcy przed planowaną datą wypożyczenia. Wniosek powinien zawierać:

1) cel wypożyczenia z podaniem szczegółów (np. charakterystykę wystawy, program badań naukowych);
2) listę obiektów z podaniem numeru ewidencyjnego, autora, tytułu, datowania i techniki (możliwe wcześniejsze przeprowadzenie kwerendy na stronie internetowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie lub w drodze zapytania kwerendowego);
3) planowany czas wypożyczenia ze wskazaniem okresu i miejsca eksponowania;
4) raport warunków wystawienniczych / raport bezpieczeństwa (w odniesieniu do instytucji zagranicznych tzw. facilities report) dotyczący przestrzeni magazynowania i eksponowania obiektów;
5) dane kontaktowe do organizatora i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wydarzenia (np. wystawy).

W sprawach szczegółów dotyczących wypożyczeń zbiorów prosimy o kontakt pod adresem: kolekcja@artmuseum.pl.

UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKÓW

W celu udostępnienia wizerunków należy wypełnić Wniosek o udostepnienie wizerunkow obiektow + klauzula RODO v1,1 i przesłać na adres: kolekcja@artmuseum.pl. Poza przypadkami przewidzianymi w ustawie z dnia 25 lutego 2016 o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016, poz. 352), wizerunki udostępnia się odpłatnie.