Kolekcja

  • Danwen Xing, Dziennik, 1993

„Dziennik” to fotograficzna opowieść o awangardzie artystycznej w Chinach w latach 90. XX wieku. Na cykl składa się 143 fotografii dokumentujących życie chińskiej awangardy, nie tylko tej związanej ze sztukami wizualnymi, ale również z filmem, teatrem eksperymentalnym i nową sceną muzyczną. Praca Danwen Xing jest obrazem środowiska artystów urodzonych w połowie lat 60., dla którego pokoleniowym doświadczeniem stały się krwawo stłumione protesty studentów na Placu Tiananmen w czerwcu 1989 roku. To pokolenie, które wzrastało w trakcie przemian politycznych i ekonomicznych w kraju – Rewolucji Kulturalnej (1966–1976), a następnie odwilży i tzw. polityki otwartych drzwi Deng Xiaopinga, prowadzącej do otwierania się Chin na świat i wolny rynek. „Dziennik” daleki jest od obiektywizmu podręcznikowej historii sztuki – to bardzo osobista relacja z życia niezależnej kultury w Chinach końca ubiegłego wieku. Kultury, która po wydarzeniach czerwca 1989 roku zepchnięta została do podziemia. Jest to opowieść o niezwykle silnych relacjach twórczych i osobistych, o ludziach, którzy poszerzali pole wolności w ramach politycznego reżimu.

 

Rok powstania: 1993-2003
Technika: instalacja fotograficzna, 145 kolorowych i czarno-białych fotografii, prezentacja cyfrowa 35 zdjęć w formacie gif
Wymiary: wymiaryzmienne cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: MFC Art Ltd.
Nr księgi: MSN: 4300-26-1-145/2018
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 2018"