Kolekcja

 • Rafał Milach , Z cyklu \
 • Rafał Milach , Z cyklu \
 • Rafał Milach , Z cyklu \
 • Rafał Milach , Z cyklu \
 • Rafał Milach , Z cyklu \
 • Rafał Milach , Z cyklu \
 • Rafał Milach , Z cyklu \
 • Rafał Milach , Z cyklu \
 • Rafał Milach , Z cyklu \
 • Rafał Milach , Z cyklu \
 • Rafał Milach , Z cyklu \
 • Rafał Milach , Z cyklu \
 • Rafał Milach , Z cyklu \
 • Rafał Milach , Z cyklu \

Cykl fotografii Rafała Milacha pochodzi z “Archiwów straconych terytoriów” i został wykonany w Azerbejdżanie. Milach katalogował ręcznie wykonywane modele figur geometrycznych oraz przedstawienia złudzeń optycznych, które znalazł w szkole szachowej mieszczącej się w centrum Hajdara Alijewa w Xirdalanie. Przy pomocy tych modeli uczy się tu dzieci i młodzież abstrakcyjnego myślenia. Triki oraz iluzje optyczne mają uzmysłowić uczniom, że to, na co patrzą, niekoniecznie musi być prawdziwe.

 

Nakład: 1/5+2AP
Rok powstania: 2016
Technika: 14 fotografii, 1/5+2AP
Wymiary: 31 x 37,9 cm każda

Materiał: atramentowy druk archiwalny, zamontowany na dibondzie, podpisany i numerowany
Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Fundacja Jednostka
Nr księgi: MSN: 4300-18-1-14/2018
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 2018"

Inne prace tego artysty