Kolekcja

  • Natalia LL, Fotografia intymna, 1968
  • Natalia LL, Fotografia intymna, 1968
  • Natalia LL, Fotografia intymna, 1968
  • Natalia LL, Fotografia intymna, 1968

Sztuka Natalii LL odważnie podejmuje temat erotyki, reprezentacji cielesności i stanów emocjonalnych jednostki. Kwestionując wyłącznie analityczny wymiar polskiego konceptualizmu, wprowadza do sztuki to, co irracjonalne, podświadome czy zmysłowe. Prace z cyklu “Fotografia intymna” pozwalają przyjrzeć się mniej znanemu, lecz równie istotnemu fragmentowi działalności Natalii LL z perspektywy dziedzictwa sztuki neoawangardowej i feministycznej. W okresie 1968–69 artystka rozwinęła poszukiwania w sferze fotografii badającej zmysłowość ciała. Fotografie pochodzące z tego okresu były głównie zbliżeniami fragmentów ciał, wyrażały poszukiwanie przez autorkę własnego „ja” i miały też ukazać nieprzekładalność odczucia intymnego. W “Fotografii intymnej” Natalia LL obserwuje ciała dwojga ludzi w miłosnym zbliżeniu. Fragmentaryczne ujęcie sprawia, że kadr staje się czymś na poły abstrakcyjnym, poetyckim, daleko mu jednak do lirycznej abstrakcji. Artystki nie interesowała fotografia estetyzująca, dlatego też, jak sama pisze, zastosowała termin “fotografia intymna”, „mający sens i w sferze kreacji, i percepcji”. 

 

Rok powstania: 1968-1971
Technika: 4 fotografii czarno-biała
Wymiary: 60×49cm(×2),60×47,5cm,45,5×60cm cm

Materiał: oryginalne odbitki żelatynowo-srebrowe
Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Fundacja Lokal Sztuki
Nr księgi: MSN: 4300-17-1-4/2018
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 2018"