Filmoteka Muzeum

Choć film potraktować można jako poważny eksperyment analityczny z kręgu Warsztatu Formy Filmowej, ścisłe podporządkowanie się artysty partyturze nadaje mu absurdalny charakter. W toku kolejnych powtórzeń podobnych operacji początkowe założenie poznawcze szybko przeistacza się w ironiczną „grę z formą”.

Waśko z humorem rozprasza tu powagę swoich wcześniejszych analitycznych realizacji. Ze względu na powtórzenie i zwielokrotnienie słowa “nie” (na poziomie wizualnym i akustycznym) film ten został odczytany w krajach zachodnich (ku zdumieniu artysty) jako znak protestu przeciwko reżimowu komunistycznemu w Polsce.

Opis za: The Workshop of the Film Form 1970-1977, kat. wyst., Electronic Arts Intermix, Nowy Jork 2004.

Rok powstania: 1973
Czas trwania: 4'06''
Język: polski
Oryginalne media: 35 mm

© Ryszard Waśko

Data nabycia: 02.12.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt