Filmoteka Muzeum

O FILMOTECE

Filmoteka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie to projekt cyfryzacji oraz udostępniania wybitnych filmów tworzonych przez artystów polskich z pola sztuk wizualnych w XX wieku i na początku XXI wieku.

Filmoteka to również projekt badawczy i edukacyjny poświęcony medialnemu wymiarowi sztuki polskiej. Oprócz stworzenia miejsca archiwizacji filmów Muzeum upublicznia je w internecie w celach edukacyjnych i promocyjnych, działając w imieniu artystów.

Artyści z pola sztuk wizualnych, od czasów wielkiej awangardy lat 30., używają w swojej praktyce twórczej filmu jako jednego z głównych mediów wypowiedzi artystycznej. Szczególnie lata 60. i 70. w sztuce XX wieku stanowiły istotny moment przewartościowania sprawiając, że media takie jak fotografia i film zaczęły być nawet częściej używane przez artystów niż malarstwo i rzeźba. Obecnie nie sposób zrozumieć rozwoju sztuki współczesnej od lat 60., czy też napisać wiarygodnej historii sztuki ostatnich 40 lat, nie wspominając o filmie. Szereg najwartościowszych dzieł sztuki polskiej powstało właśnie w tym medium. Na filmie również zostały udokumentowane liczne, niezwykle ważne performanse, happeningi, interwencje, wystąpienia, spektakle, wystawy, etc.

O ile filmy zrealizowane w wytwórniach filmowych czy też telewizji miały ułatwioną dystrybucję, to filmy artystów z pola sztuk wizualnych, realizowane przez nich głównie prywatnie, bez udziału profesjonalnych filmowych instytucji, niestety po krótkiej cyrkulacji w muzeach i galeriach kończyły swój żywot nie będąc dalej dystrybuowanymi.

Filmoteka Muzeum to projekt skupiony głównie na ocalaniu zagrożonych zniknięciem filmów artystycznych realizowanych i przechowywanych przez twórców głównie prywatnie, w dość amatorskich, pozainstytucjonalnych warunkach, filmów istniejących często tylko w jednej, bardzo intensywnie eksploatowanej kopii. Filmy te stanowią często jedne z najwybitniejszych osiągnięć polskiej sztuki XX wieku. W ramach projektu będą wytwarzane wysokiej jakości kopie cyfrowe, które będą następnie przechowywane za pomocą odpowiedniej, specjalnie w tym celu powołanej infrastruktury technicznej.

Filmoteka Muzeum skupia się również na zabezpieczeniu filmów z końca lat 90. oraz ostatnich lat zrealizowanych i przechowywanych na nietrwałych nośnikach cyfrowych. Oprócz digitalizacji, upowszechniania i edukacji dotyczących realizacji historycznych, kuratorzy Filmoteki Muzeum, będą w najbliższych latach na bieżąco wybierać do archiwizacji i cyfrowego zabezpieczenia filmy działających obecnie artystów polskich, które uznają za bardzo istotne dla kultury współczesnej.

W chwili obecnej na stronie internetowej Filmoteki Muzeum jest prezentowanych blisko 700 filmów, docelowo znajdzie się na niej 1500 pozycji.

WAŻNE!

W Muzeum Sztuki Nowoczesnej trwają intensywne przygotowania do otwarcia nowej siedziby przy pl. Defilad. Na wystawie otwarcia zostanie pokazanych wiele prac z kolekcji Muzeum. W związku z tym, od grudnia 2021 roku zostaną zawieszone wypożyczenia prac z naszych zbiorów. Prosimy o wyrozumiałość i zapraszamy do kontaktu w sprawie przyszłych wypożyczeń po otwarciu nowej siedziby.