Filmoteka Muzeum

NAGRODA FILMOWA

Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wajdy corocznie organizują konkurs i wręczenie Nagrody Filmowej w wysokości 500.000 PLN na produkcję filmu fabularnego dla artysty poruszającego się pomiędzy sztukami wizualnymi a kinematografią.

Nagroda ma na celu promocję kina eksperymentalnego, artystycznego, radykalnie zrywającego z konwencjonalnymi rozwiązaniami narracyjnymi oraz utartymi sposobami konstruowania formy filmowej. Zamierza promować innowacyjność formalną łączoną harmonijnie z radykalną artystyczną wyobraźnią i inteligencją. Poprzez wspomaganie produkcji radykalnie nowych, artystyczno-filmowych form wyrazu, kino polskie może ulec znaczącej estetycznej odnowie oraz oryginalnie zaistnieć na światowej mapie kinematograficznej.

Nagroda Filmowa PISF i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wajdy ma na celu wspieranie produkcji filmów w oryginalny sposób kontynuujących najciekawsze eksperymenty formalne polskiego kina autorstwa Jerzego Skolimowskiego, Grzegorza Królikiewicza, Wojciecha Wiszniewskiego oraz Stefana Themersona. Nagroda będzie wspierać dzieła, które podobnie jak filmy wymienionych reżyserów, wynikają z permanentnego konfrontowania estetyk, wiedzy i rozwiązań formalnych oferowanych przez sztukę współczesną i kinematografię.

Powołana przez PISF i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wajdy Nagroda Filmowa powstaje w reakcji na pewien niezwykle aktualny i oryginalny fenomen kultury, polegający na tworzeniu przez artystów z pola sztuk wizualnych, filmów skierowanych do obiegu kinematograficznego. Ten intensywny zwrot od produkcji filmów jedynie do galerii i muzeów oraz nasilający się dialog artystów zajmujących się sztuką współczesną z artystami z pola profesjonalnego filmu, daje szansę na zaistnienie w Polsce niezwykle interesującej i oryginalnej odmiany rodzimego kina autorskiego.

Zwycięzca konkursu na mocy porozumienia pomiędzy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie a Szkołą Wajdy zobligowany będzie uczestniczyć w Programie Fabularnym Studio Prób, pracując nad nagrodzonym projektem. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będzie współproducentem nagrodzonych projektów, jak również będzie je włączać do własnej kolekcji dzieł sztuki współczesnej.